Adw. Marcin Szewczyk


Członek Izby Adwokackiej w Olsztynie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w kraju jak i za granicą m.in. pełniąc funkcję asystenta sądowego w Sądzie Najwyższym dla Nowej Południowej Walii w Sydney, Australia.

W latach 2005 – 2008 w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej związany z kancelariami adwokackimi zajmującymi się sprawami z zakresu prawa cywilnego i karnego, uprawnienie wykonywania zawodu adwokackiego uzyskał w 2009 r., w latach 2010 -2012 wspólnik w Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczyńska Szewczyk adw. s.c. w Olsztynie.

Od 2012 r. prowadzi indywidualne kancelarie adwokackie w Olsztynie oraz Giżycku. W ramach działalności adwokackiej zajmuje się w głównej mierze sprawami karnymi oraz cywilnymi, w tym rodzinnymi.

Posiada bogate doświadczenie w występowaniu przed sądami i urzędami publicznymi. Prelegent szkoleń dla przedsiębiorców  z dziedziny prawa karnego. Ekspert olsztyńskiego wydania Gazety Wyborczej z dziedziny prawa karnego. Usługi prawne świadczy również w języku angielskim.